M A R K  V E R D O E S  ← artist

Volgens Mark Verdoes (Den Haag, 1960) moet kunst een ervaring zijn, een zintuigelijke uitdaging aan de kijker. Doordat de kijkers niet meteen snappen wat ze waarnemen, worden ze uitgedaagd na te denken, en voorbij te gaan aan het voor de hand liggende. Hij hoopt op te roepen tot oorspronkelijke gedachten en daarmee deuren te openen naar andere dimensies. Verdoes zijn werk is een reflectie op hoe hij de wereld ervaart, een gecontroleerde ordening vol schijnbaar toevallige processen waarin alles met alles verbonden is. Het resultaat is zijn eigentijdse visie op ons universum.

Mark Verdoes zijn leidraad is “alles verandert continue van vorm”. Zijn werk is een eigenzinnig mengsel van technieken en materialen waarin hij speelt met de elementen en de wetten van de natuur (“het gestuurde toeval”), maar waarin hij tegelijkertijd ook elke stap beredeneert en het proces tot in de kleinste details beheerst.

Hij begon zijn carriere als kunstzinnig fotograaf voor bladen als Esquire en Avantgarde, maar de behoefte aan creatieve vrijheid zorgde ervoor dat hij zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot veelzijdig beeldend kunstenaar met exposities sinds het begin van de jaren negentig. Sindsdien werkt hij aan een oeuvre dat sterk geinspireerd is door de Tao en de natuur.

Opleiding:

1997-1999 Tekenen & Schilderen, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
1985-1988 Fotografische Vormgeving, MTS Fotografie & Fotonica, Den Haag

Mark Verdoes woont en werkt in Nederland.

www.markverdoes.com

English version

According to Mark Verdoes (The Hague, 1960), art should be an experience, a sensory stimulation. When people are confronted with something they do not immediately understand, their mind is forced to transcend the obvious. By evoking original thoughts, he hopes to open doors to other dimensions. Verdoes’ work is a reflection of how he experiences the world, a controlled arrangement of seemingly coincidental processes in which everything is connected with everything. The result is his contemporary vision on our universe.

The recurring principle in Mark Verdoes’ work is “all is changing shape continuously”. With his unique blend of techniques and materials he plays with the elements and laws of nature (“the guided coincidence”), while at the same time reasoning every step and controlling the process to the smallest detail.

Mark Verdoes started his career as a photographer for Esquire, Avantgarde and other magazines. Following his need for artistic freedom, he developed into a versatile, multi-disciplinary artist. Over the years has he has built an impressive portfolio strongly inspired by the Tao and nature with exhibitions since the early nineties.

Education:
1997-1999 Fine Arts, Royal Academy of Arts, The Hague
1985-1988 Photographic design, MTS Photograhy & Photonica, The Hague

Mark Verdoes lives and works in the Netherlands.

www.markverdoes.com